Horoskopy - próba wpisania człowieka w konstrukcję wszechświata

Horoskopy

Istota ludzka odkąd stała się zdolną do refleksji nad sobą i otaczającym ją światem, ciągle stara się zrozumieć sens tego, co dzieje się dookoła. I jeżeli nawet pomimo tysięcy lat te roztrząsania nie przyniosły zadowalających rezultatów, to człowiek stara się przeniknąć przynajmniej istotę mechanizmów, które wywołują działania czasami trudno wytłumaczalne z punktu widzenia ich zasadności. Horoskopy są jedną z metod opisania procesów warunkujących je, przewidujących przyszły rozwój wydarzeń, lecz jednocześnie nie przekreślających szans na zmianę, tego co nas czeka. Człowiek został wpisany w kosmiczny układ planet i gwiazd, których układ wpływa bezpośrednio na nasze życie. Uwzględnienie zależności pomiędzy ciałem astralnym i drobną istotą ludzką sprawia, że wszechświat nabiera cech komplementarności.

Horoskopy - przyszłość zapisana w gwiazdach

Historia tych przepowiedni liczy sobie ponad 5 000 tysięcy lat. Najogólniej mówiąc, wróżba jest wskazówką dotyczącą naszego życia i opisem przyszłych wydarzeń stworzonych w oparciu o układ ciał niebieskich. Aby była jak najbardziej trafna, powinna uwzględniać dokładne informacje dotyczące naszego urodzenia: dzień, miejsce oraz czas. Te dane pozwalają odtworzyć położenie słońca względem znaków zodiaku w chwili naszego urodzenia i przyporządkować nam ten odpowiedni. Ponieważ każdy z nich posiada unikalne właściwości, odciska na nas swoje piętno, nadając nam niepowtarzalny charakter i wpływając na nasze losy. Liczba znaków to efekt podziału ekliptyki, czyli koła w sferze niebieskiej, po którym pozornie przemieszcza się słońce obserwowane z powierzchni Ziemi, na dwanaście części. Podanie jak najdokładniejszego czasu urodzenia jest istotne także dlatego, że słońce co roku wchodzi w dany znak zodiaku o innej porze, co wynika z różnic pomiędzy rokiem kalendarzowym a zwrotnikowym.

Ascendent - przyszłość zapisana tuż nad horyzontem

Najistotniejszym elementem horoskopu dla wielu astrologów jest ascendent. To punkt na sferze niebieskiej, który w momencie Twojego urodzenia pojawił się na horyzoncie. Przynależy on zawsze do domu znaku zodiaku, zwanego Znakiem Wschodzącym. Poznanie własnego ascendentu może być kluczowym elementem procesu samodoskonalenia się. Droga do poznania prawdziwego "ja" może być o wiele łatwiejsza, dzięki przyporządkowaniu danej osobie Znaku Wschodzącego, który jest odpowiedzialny za tzw. maskę społeczną, czyli wizerunek jaki świadomie lub nieświadomie prezentujemy na zewnątrz. Uświadomienie sobie cech, które są elementem kreacji, obliczonej na konkretny efekt, wywołany w spotykanych przez nas ludziach, pozwala o wiele łatwiej zrozumieć naszą naturę. Wielu wybitnych astrologów, jak choćby dr Leszek Weres akcentuje silny związek ascendentu z obraną drogą życiową i wykonywanym zawodem. Zgodność tych elementów sprawia, że człowiek odczuwa satysfakcję z odgrywanej przez siebie roli, a przeżywana harmonia odciska piętno na pozostałych aspektach ludzkiego życia.

Foto: the wheel of zodiac © Vlad

Dodatkowe angielski informacje te są dostępne dla Ciebie tutaj.